Наукова та навчально-методична робота кафедри

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Метою науково-методичної роботи кафедри є створення інформаційного і творчого простору в навчальній роботі студентів з метою підготовки фахівців України нового типу, що володіють гнучким самостійним, стратегічним, природничим мисленням, фундаментально і професійно підготовлених до умов життєдіяльності в новому інформаційному та високотехнологічному суспільстві.

Стратегічні завдання науково - методичної та дослідницької роботи в області методики викладання фундаментальних дисциплін колективом кафедри вирішуються в контексті методології та ідей розроблених і сформульованих в численних публікаціях співробітників кафедри Економіки.

Безпосереднім завданням колективу кафедри в області науково-методичної роботи є створення науково-методичного комплексу для забезпечення всіх видів навчальної, науково-методичної та науково-дослідницької діяльності студентів.

Особлива увага на кафедрі приділяється застосуванню інноваційних електронних засобів навчання та розробці способів їх застосування як в аудиторний навчальному процесі, так і в дистанційному вигляді.


Сейчас 1183 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте