Реквізити

Розрахункові рахунки для оплати:

Одержувач - ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

за навчання в Університеті (із зазначенням П.І.Б. та № контракту) - р / рахунок

UA448201720313271002201001001;

за проживання у гуртожитку Університету № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (із зазначенням П.І.Б., № гуртожитку та № курсу)

UA458201720313241002202001001;

Банк ДКС України

Код – 02071151 


На сайті Один гість та користувачі відсутні