Для майбутніх магістрів!

Реєстрація на ЗНО (магістратура) з 9.00 12 травня 2020 та закінчується 0 18.00 05 червня 2020
 unnamed
Для реєстрації на ЗНО необхідно:
надіслати на адресу деканату відскановані копії (фотокопії) документів:
заповнену анкету
паспорт
номер облікової картки платника податків
фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла)
 
Для осіб, які завершили навчання в минулих роках: - документи про здобутий ступінь вищої освіти.
 
Для осіб, які навчаються в інших навчальних закладах - довідку про дату завершення навчання
 
Для осіб, у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЗНО  - копію медичного висновку за формою 086-3/о
 
У темі листа обов`язково зазначити прізвище, ім`я, по батькові вступника.
В тексті листа вступник  обов`язковозазначає прізвище, ім`я, по батькові та номер облікової картки платника податків.
 
 
 
 
Зразок Заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка
 
Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка
Прошу зареєструвати мене для участі у вступному(их) випробуванні(ях) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти в _______________________________________________________________________________________ (назва закладу вищої освіти) за спеціальністю________________________________________________________________________.
 
Для реєстрації надаю таку інформацію
 
Персональні дані:
прізвище ______________________________________________________________________________
ім’я ____________________________________по батькові _____________________________________
дата народження ______________________________________________________________;
документ, що посвідчує особу __________________ ___________________________;
                                                                      тип документа                            серія (за наявності), номер
реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________________.
 
Дані про освіту:
здобуду освітній ступінь бакалавра в поточному році в ______________________________________________________________________________________;
                                                                    (назва закладу вищої освіти)
дані довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра ____________________________ ;
(указують особи, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти)
здобув ступінь вищої освіти бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) в __________ році;
дані документа про здобутий ступінь вищої освіти __________ ________________.
                                                                                   (указують особи, які завершили навчання в минулих роках)
серія номер
 
Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка:
номер(и) контактного(их) телефону(ів) ___________________,_______________________;
назва іноземної мови, із якої бажаю складати єдиний вступний іспит ______________________;
населений пункт, у якому бажаю скласти єдиний вступний іспит ______________________________;
назва блоків, із яких бажаю скласти єдине фахове вступне випробування ______________________________________________________________________________________;
населений пункт, у якому бажаю скласти єдине фахове вступне випробування__________________________________________________________________________;
інформація про необхідність створення особливих умов _____________________________ ;
                                                                                                                       (вказати потребую/не потребую)
код(и) умов(и) ______________; _______________;_____________;_____________;______________;
дата та номер медичного висновку _______________________________________________.
 
Зазначені мною дані правильні ___________ __________________________________
                                                                               підпис                                   ініціали, прізвище
Електронна адреса для листування ________________________________________________________.
Прошу надіслати оформлений екзаменаційний листок засобами поштового зв’язку (ознайомлений, що оплата за доставку здійснюється за рахунок отримувача):
Нова Пошта: Населений пункт________________________ Номер відділення__________________________
Укрпошта: індекс____________________ Населений пункт_________________________________________ вулиця/будинок________________________________________________________________________
 
До заяви-анкети додаю:  копію документа, що посвідчує особу;  фотокартку для документів;  копію облікової картки платника податків;  копію довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти)/  копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньокваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);  копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження вступного випробування).

 


Ми у соцмережах

FacebookInstagram

прав прий

Підготовчі курси освіта

Додатковий набір

vtour

Освітні ресурси

На сайті 407 гостей та користувачі відсутні