Конференції

Матеріали всеукраїнської науково практичної інтернет конференції

 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА МАКРО ТА МІКРОРІВНІ В УКРАЇНІ

 Харків 20-22 листопада 2019 року


На сайті 319 гостей та користувачі відсутні