Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри здійснюється за кількома напрямками, серед яких головним є науково-дослідна робота викладачів кафедри. Пріоритетним напрямком роботи кафедри економіки підприємств міського господарства є дослідження, які узгоджуються з тематикою в рамках держбюджетних тем.

Головними напрямками наукової діяльності кафедри є інтеграція навчального процесу, науки і виробництва, підготовка фахівців на підставі використання досягнень наукового процесу в області економіки і залучення студентів до участі в роботі студентського наукового товариства, проведення науково-практичних конференцій викладачів і студентів кафедри, проведенні студентських олімпіад з фахових дисциплін, участі в роботі науково-навчальних семінарів з питань обліку, аналізу, контролю та аудиту, які про водяться на обласному, регіональному і національному рівнях.
Наукову роботу кафедра здійснює в кількох напрямках:
-навчання в аспірантурі;
-організація і проведення, участь викладачів кафедри в наукових конференціях, семінарах;
-публікація наукових статей, тез доповідей;
-робота над госпрозрахунковими темами та кафедральною наукової темою;
-наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедри;
-робота викладачів кафедри з талановитою молоддю.

Васильев монограф Васильев Васильева поспелов Поспелов Журавель монография

Викладачі кафедри економіки здійснюють наукову роботу шляхом навчання в аспірантурі (стаціонарно і заочно) і виконують наукові дослідження в якості здобувачів.
Викладачі кафедри беруть активну участь в рецензуванні дисертацій, є офіційними опонентами по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка..

 Президиум Совета  DSC00620 Lluk7 croper ru

За участю багатьох викладачів кафедри виконується науково-дослідна робота аспірантів та здобувачів.

Перелік окремих робіт наведено нижче:

Ачкасов А. Є., Піонтківський В. П., Петрова В. Ф. Формування підприємницького середовища в Україні

Ачкасов А. Є., Родченко В. Б. Проблеми функціонування малих міст України: системно-методологічний аспект

Ачкасов И. А., Пушкарь Т. А. Управление проектами энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины

Базецкая А. И. Исторические предпосылки развития регионов и влияние поведения населения на их современную реализацию

Васильєв О. В. Дослідження взаємозв'язків в системі ринкової інфраструктури регіону

Жовтяк Г. А. Регіональна асиметрія розвитку інфраструктури вантажного транспорту України

Ковалевська А. В. Марочний капітал як фактор забезпечення ринкової капіталізації підприємства

Ковалевська А. В. , Кусик Н. Л. Методичний підхід до проведення оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства

Пушкар Т. А., Склярук Н. І. Теоретико-методичні підходи до моніторингу зовнішньоекономічної безпеки регіону

Склярук Н. І. Концептуальні основи стабілізації соціально-економічного стану малих міст України

Серьогіна Д. О., Родченко В. Б. Роль крупних міст і столичного центру в соціально-економічному розвитку незалежної держави

Соловйова О. Є. Система критеріїв ефективності діяльності менеджерів будівельного підприємства

 

 

 


На сайті 1169 гостей та користувачі відсутні